fbpx

Töötamise register

Tegutsedes ettevõtjana, on vaja täita mitmeid tööülesandeid. Nende täitmiseks on kaks võimalust: ettevõtja teeb kogu töö ära ise või palkab selleks teised inimesed.

KES TULEB REGISTREERIDA TÖÖTAMISE REGISTRISSE?

Kui firma on väike ja suuri töömahte kavas ei ole, jõuab ettevõtja kõik ülesanded ise ära teha ning selleks ei ole tööleping tarvilik. Kui aga on soov endale ettevõttest maksta palka või juhatuse liikme tasu, tuleb ette võtta töötamise registreerimine töötajate registris.

Töötajate registris tuleb registreerida ka kõik töölepingu, käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavad inimesed. See tähendab registreerida tuleb kõigi inimeste töötamine, kui selle tulemusena tekib maksukohustus.

Loe edasi

Levinumad Maksuameti deklaratsioonid

Levinumad deklaratsioonid, mida ettevõtjatel tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada on:

  • TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon;
  • KMD – käibemaksudeklaratsioon;
  • INF deklaratsioonid (infot edastavad dokumendid).

Deklaratsioonide esitamine käib Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna E-MTA (elektroonilised teenused ja paberivaba suhtlus) kaudu.

Loe edasi

7 kuldreeglit ettevõtjale

Ettevõtte loomine pole tänapäeva Eestis keeruline, selle saab teha mugavalt kodust lahkumata. Ettevõtja peab ettevõtlusega tegeldes järgima palju erinevaid seadusest tulenevaid reegleid. Peamised reeglid ettevõtjale on järgmised:

REEGEL nr 1: Hoia isiklik ja ettevõtte raha rangelt lahus!

Ettevõte on omaette üksus, mis peab kajastama vaid sellega seotud tulusid ja kulusid. Eksides reegel number 1 vastu ei saa ettevõtja esiteks õiget ülevaadet, kas ja kui palju oma ettevõttest kasumit teenitakse ning teiseks tekitad endale sellega olulise maksuriski. Ettevõtlusega mitteseotud kulud kuuluvad tulumaksuga maksustamisele.

Loe edasi

Millal maksta palgalt maksud?

Ettevõtjad on kõik kursis, et makstes töötajatele või endale palka, tuleb lisaks teha ülekanne ka maksuametile. Aga millal tuleb palgalt arvestatud maksud maksuametile üle kanda, on tihti segadust tekitav teema.

ÕIGE VASTUS KÜSIMUSELE ON: väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks.

Mis see lause siis ikkagi tähendab? Loome selgust näite põhjal.

Detsembris teeb töötaja tööd. Talle arvestatakse välja detsembrikuu eest saadaolev palgasumma.

Kui see detsembrikuu palk makstakse välja detsembris, tuleb maksud deklareerida detsembri TSD vormil ja maksta 10ndaks jaanuariks.

Kui see detsembrikuu palk makstakse välja jaanuaris, tuleb maksud deklareerida jaanuari TSD vormil ja maksta 10ndaks veebruariks.