Oled alustav või juba tegutsev ettevõtja, küsimusi seoses ettevõtluse korraldamiseks seadustest lähtuvalt kerkib üles pidevalt. Küsi vastuseid julgelt meilt.

Aja konsultatsiooniks Zoomi vahendusel saad broneerida lehe lõpus.

Alustava ettevõtja jaoks oleme esmaseks kontaktiks ja toeks ärimaailma sisenemisel. Juba tegutsevale ettevõtjale oleme kindel ja usaldusväärne koostööpartner. Oleme sinu tagala ning toetame igati sinu võitlust ettevõtlustandri esiliinil.

Pakume:

 • kohustusliku raamatupidamise korraldamist
 • administratiiv – ja haldustöid

Raamatupidamise alased teenused

 • algdokumentide töötlemine ja majandustehingute konteerimine
 • finantsaruannete koostamine ja väljastamine arvestusperioodi kohta
 • ostu- ja müügiaruannete koostamine ning väljastamine arvestusperioodi kohta
 • põhivara arvestus
 • palga- ja personaliarvestus
 • töölähetuste ja kuluaruannete vormistamine
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • majandusaastaaruande koostamine ja esitamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid ja nõustamine

Administratiiv- ja haldustööd

 • ettevõtte asutamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
 • töötamise registri kannete tegemine
 • ametijuhendite koostamine
 • töösisekorraeeskirjade koostamine
 • käskkirjade ja juhatuse otsuste koostamine
 • suhtlus erinevate riigiasutustega
 • ja muud dokumendid