fbpx

KINGITUSED JA ANNETUSED

KINGITUSED JA ANNETUSED

Kingitused ja maksud


Soovides näiteks aasta lõppedes tänada koostööpartnereid hea koostöö eest või tunnustada töötajaid millegagi, tuleks meeles pidada kingitustega seotud maksustamist.


Kingitus on täies ulatuses maksustatav 20/80*100% tulumaksuga. Oma töötajale tehtud kingitusi aga maksustatakse erisoodustusena (tulumaks + sotsiaalmaks).


Mis on ja mis ei ole kingitus?


Kingitus on tasuta antud kaup (ka raha) või teenus ja saaja ei anna midagi vastu ning seejuures peab kingitus olema rahaliselt hinnatav.

Kingituseks ei loeta kulutusi, mida ei saa käsitleda hüvena saaja jaoks (nt lilled, õhupall, vimpel, plakat, voldikud, tootenäidised jms) ehk asju, millel puudub tarbimisväärtus.


Kingitus ei ole:
* oma kauba näidis
* reklaami eesmärgil tehtud ärikingitus kuni 10 euro väärtuses (firma logoga pastakas, kruus, hiirematt)
* lootusetu nõude või varastatud kauba mahakandmine
* sponsorlus, kui selle vastusooritus on reklaam
* antud allahindlused.

Annetused

Annetus on alati heategevusliku eesmärgiga tehtud kingitus. Oluline on, et annetus oleks igasuguse vastusoorituseta – kui nõuad näiteks rahalise toetuse eest oma ettevõtte logo vaatamiseks välja panemist, siis see ei ole annetus, vaid sponsorlus, mis on maksustamise mõttes hoopis teine asi.

Tehes annetuse ühingule, kes kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute (MTÜ) nimekirja, siis on annetus piirmäära ulatuses maksuvaba. Piirmäära ületavalt osalt tuleb maksta tulumaksu. Kui MTÜ nimekirja ei kuulu, siis on ta maksustamise mõttes võrdne äriühinguga (annetus maksustatakse täisulatuses tulumaksuga).

Maksuvaba annetuse piirmäär on kas (ettevõte saab ise valida):

  • 3% jooksva aasta palgafondist (deklareeritud brutopalkade summa) või
  • 10% eelmise aasta kasumist.

Maksud tuleb deklareerida nende tekkimisele järgneval kuul ja deklareerimisel peab eraldi märkima, kumba varianti ettevõte kasutab. Mida sageli ei teata, on see, et põhimõtet võib aasta jooksul muuta, sõltuvalt sellest, kuidas ettevõttele kasulikum on.  Deklareerima peab annetust igal juhul, ka siis kui annetus ei kuulu maksustamisele.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja uuendatakse kord kuus, mistõttu on mõistlik enne annetuse tegemist kontrollida annetuse saaja kuuluvust nimekirja. Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja leiad siit.

Üheks levinumaks annetamiseks on annetamise eesmärgil helistamine/sõnumite saatmine tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud isiku spetsiaalsetele telefoninumbritele.

Kui telefoninumber kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud isikule, loetakse annetus tehtuks tulumaksusoodustusega isikule ning annetaja saab kasutada maksuvabastust vastavalt üldisele korrale.

Kui telefoninumber, mille kaudu annetus tehti, kuulub juriidilisele isikule, tuleb tähele panna ka järgmist. Kui juriidilise isiku telefoninumber on kasutada antud teisele isikule (kes on telefonioperaatori juures kasutajaks märgitud), loetakse annetajaks telefoninumbri kasutaja. Juhul kui telefoni kasutajaks on märgitud töötaja (nt töötajal on tööandjale kuuluv mobiiltelefoni number) ning tööandja hüvitab töötajale annetuse kulu, loetakse see erisoodustuseks.

Detailse info kingituste ja annetuste maksustamise kohta koos erinevate näidetega leiab Maksuameti lehelt.

Jaga julgelt seda artiklit ka sõbraga!

Maksuvaba kingituste ja annetusete tegemist!