fbpx

Kas sa sobid ettevõtjaks?

Kas sa sobid ettevõtjaks?

Ettevõtlusega tegelema asumist või ka tegelemist soodustavad mitmed isikuomadused ja tegurid. Enda eeldusi ettevõtjaks olla saad hinnata alljärgnevatele küsimustele vastates jah või ei.

 1. Kas sa tunned praegusel töökohal või valdkonnas tervikuna motivatsioonipuudust?
 2. Kas sa tahad olla iseenda peremees ja mitte töötada kellegi teise alluvuses?
 3. Kas sa oled hea organiseerimisvõimega?
 4. Kas sul on alati palju ideid erinevate olukordade lahendamiseks?
 5. Kas sul on algatusvõimet?
 6. Kas sul on kogemusi seda laadi ettevõtluseks, millega kavatsed tegelema hakata?
 7. Kas sul on piisavalt vastutusvõimet?
 8. Kas sa oled eesmärkidele orienteeritud?
 9. Kas sa oled valmis kandma investeeringute kaotuse riski ettevõtte ebaõnnestumisel?
 10. Kas sa oled valmis tegema kõiki vajalikke töid, nii meeldivaid kui ka mitte nii meeldivaid, ettevõtte eduka toimimise nimel?
 11. Kas sa oled leidnud toote/teenuse, mis aitab vähendada klientide “valu” või probleemi?
 12. Kas sa oskad näha asjadel ja olukordadel omavahelisi seoseid?
 13. Kas sa tunned vajadust seada endale väljakutseid ja neid ellu viia, et siis püstitada uusi väljakutse?
 14. Kas sul on olemas sind toetav võrgustik?
 15. Kas sa julged küsida abi?
 16. Kas sulle meeldib omandada uusi teadmisi ja kogemusi?
 17. Kas sul on piisavalt majandamisoskust ning sinu rahaasjad on korras?
 18. Kas sa suudad teha otsuseid ja vajadusel teha neid kiiresti?
 19. Kas sa oled valmis loobuma palgatöötaja karjäärist ja looma endale ise töökoha ettevõtjana?
 20. Kas sa oskad iseennast motiveerida ka keerulistel hetkedel?
 21. Kas sa kasutad oma aega efektiivselt?
 22. Kas sa näed muutuvates olukordades pigem võimalusi kui takistusi?
 23. Kas sa koostad enne tegutsema asumist tegevuskava?
 24. Kas sulle meeldib vabadus ja asjade tegemine enda äranägemise järgi?
 25. Kas sul on selge nägemus nii iseenda kui ka oma ettevõtte tulevikust?

Kui vastasid enamus küsimustele jaatavalt, on sul vajalikud eeldused ettevõtlusega tegelemiseks olemas.

Kui poolte küsimuste vastused on “ei”, vajad mentorit või partnerit, kes aitaks nendes valdkondades, mis hetkel nõrgad.

Kui vastasid enamus küsimustele eitavalt, siis tõenäoliselt ettevõtlus pole sulle sobilik ala.

Kui aga sul on tõsine soov ja tahe saada ettevõtjaks, siis selle nimel tööd tehes on see sul ka võimalik. Ettevõtjana ei sünnita, vaid ettevõtlusteadmised, -oskused ja -kogemused on omandatavad elu jooksul.

Baasteadmisi saad omandada kasvõi kohe näiteks meie artiklitest maksudeklaratsioonide, raamatupidaja valimise või majandusaasta aruande kohta lugedes. Julget pealehakkamist!

Küsimuste tekkimisel võid julgelt pöörduda abi saamiseks meie poole. Kontaktid leiad siit.