fbpx

Ettevõtte dokumentide säilitamise tähtajad

Kõikidel ettevõtetel on kohustus säilitada teatud aja ulatuses eelkõige raamatupidamise ja personali dokumente.

Säilitustähtaegu reguleerivad raamatupidamise seaduskäibemaksuseadusmaksukorralduse seadustsiviilseadustiku üldosa seadusäriseadustiktöölepinguseadus ja tervishoiu ja tööohutuse seadus.

Siit loetelust saad kiirelt üle kontrollida erinevate dokumentide säilitamise tähtajad.

Loe edasi

Ravikindlustus

Ravikindlustus on kindlustus ravikulude katmiseks.

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, see tähendab kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi. Ravikindlustust korraldab Eesti Haigekassa. Haigekassa katab kindlustatud isikute haiguste ennetamise ja ravi, ravimite ja meditsiiniseadmete ostmise kulud ette nähtud ulatuses, samuti maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha ja muid rahalisi hüvitisi (näiteks hambaravihüvitis).

Ilma ravikindlustuseta aga tuleb kõigi meditsiiniteenuste eest tasuda ise, näiteks ka perearsti visiidi eest. Ravikindlustuseta isikutele finantseerib riik ainult vältimatu abi.

Loe edasi

MIS ON KÄIBEMAKS?

Käibemaks on kaudne maks, mida eraisikuna ehk lõpptarbijana tasume peaaegu iga sooritatud ostuga ilma, et seda endale teadustame.

Käibemaks on Eestis riiklik maks ja seda maksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Käibemaksumääraks on Eestis 20%, erandjuhtudel 9% või 0%.

Käibemaks on tarbimismaks, mida rakendatakse peaaegu kõikide kaupade ja teenuste suhtes, mida ostetakse ja müüakse tarbimiseks.

Käibemaks on teisiti väljendades lisandunud väärtuse maks (inglise keeles value added tax, lühendina VAT), millega koormatakse iga tarbitava kauba või teenuse müügietappi, vähendades eelmisel etapil makstud maksu võrra ehk siis käibemaks kogutakse osade kaupa kogu äritegevuse tsükli kaupa.

Loe edasi

Korrektse arve koostamine

Korrektse arve koostamine on teema, mis tuleks ettevõtjatel esmajärjekorras endale selgeks teha. Müügiarvet saab väljastada vaid ettevõte või FIE, eraisik arvet väljastada ei saa.

KOHUSTUSLIKUD ANDMED ARVEL

Kui hakkad müügiarvet esimest korda koostama, siis tutvu enne kohustuslike andmetega, mis peavad müügiarvel kirjas olema. Nõuete maht sõltub sellest, kas ettevõte on käibemaksukohuslane või mitte.

Loe edasi

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on aruanne, mille esitamine on kohustuslik kõikidele ettevõtetele, ka neile, kel majandustegevust ei toimunud.

Meeles tuleks pidada, et tegemist on avaliku dokumendiga, mida võivad vaadata näiteks konkurendid, kliendid, töötajad kui ka koostööpartnerid, kes selle kaudu määratlevad ettevõtte usaldusväärsust.

Loe edasi

Töötamise register

Tegutsedes ettevõtjana, on vaja täita mitmeid tööülesandeid. Nende täitmiseks on kaks võimalust: ettevõtja teeb kogu töö ära ise või palkab selleks teised inimesed.

KES TULEB REGISTREERIDA TÖÖTAMISE REGISTRISSE?

Kui firma on väike ja suuri töömahte kavas ei ole, jõuab ettevõtja kõik ülesanded ise ära teha ning selleks ei ole tööleping tarvilik. Kui aga on soov endale ettevõttest maksta palka või juhatuse liikme tasu, tuleb ette võtta töötamise registreerimine töötajate registris.

Töötajate registris tuleb registreerida ka kõik töölepingu, käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavad inimesed. See tähendab registreerida tuleb kõigi inimeste töötamine, kui selle tulemusena tekib maksukohustus.

Loe edasi

Levinumad Maksuameti deklaratsioonid

Levinumad deklaratsioonid, mida ettevõtjatel tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada on:

  • TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon;
  • KMD – käibemaksudeklaratsioon;
  • INF deklaratsioonid (infot edastavad dokumendid).

Deklaratsioonide esitamine käib Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna E-MTA (elektroonilised teenused ja paberivaba suhtlus) kaudu.

Loe edasi

7 kuldreeglit ettevõtjale

Ettevõtte loomine pole tänapäeva Eestis keeruline, selle saab teha mugavalt kodust lahkumata. Ettevõtja peab ettevõtlusega tegeldes järgima palju erinevaid seadusest tulenevaid reegleid. Peamised reeglid ettevõtjale on järgmised:

REEGEL nr 1: Hoia isiklik ja ettevõtte raha rangelt lahus!

Ettevõte on omaette üksus, mis peab kajastama vaid sellega seotud tulusid ja kulusid. Eksides reegel number 1 vastu ei saa ettevõtja esiteks õiget ülevaadet, kas ja kui palju oma ettevõttest kasumit teenitakse ning teiseks tekitad endale sellega olulise maksuriski. Ettevõtlusega mitteseotud kulud kuuluvad tulumaksuga maksustamisele.

Loe edasi

Algdokument – mis ja milleks?

Ettevõtluses toimetades leiab aset palju erinevaid majanduslikke tegevusi ehk äritehinguid. Näiteks soetatakse kaupa, müüakse oma toodet/teenust, makstakse palka, renditakse mingit vara, antakse või võetakse laenu, käiakse lähetuses jne. Iga konkreetse majandustehingu toimumise fikseerimiseks ja hilisemaks tõestuseks on tarvis algdokumenti.

Raamatupidamise algdokument tõendab majandustehingu toimumist ja asjaolusid ning peab olema vormistatud selliselt, et ka kolmas osapool, kes sinu ettevõtte tegevusega kursis ei ole, saab aru, mis on tehingu sisu, kes on osapooled ja millal see toimus.

Raamatupidamise algdokument peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:

1) dokumendi nimetus ja number (näiteks arve 123);

Loe edasi