fbpx

Ravikindlustus

Ravikindlustus

Ravikindlustus on kindlustus ravikulude katmiseks.

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, see tähendab kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi. Ravikindlustust korraldab Tervisekassa, kes katab kindlustatud isikute haiguste ennetamise ja ravi, ravimite ja meditsiiniseadmete ostmise kulud ette nähtud ulatuses, samuti maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha ja muid rahalisi hüvitisi (näiteks hambaravihüvitis).

Ilma ravikindlustuseta aga tuleb kõigi meditsiiniteenuste eest tasuda ise, näiteks ka perearsti visiidi eest. Ravikindlustuseta isikutele finantseerib riik ainult vältimatu abi.

Ühise ravikindlustuse raha tuleb töölkäivate inimeste palgalt. Tööandja maksab töötaja eest sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksu suurus on 33% ja sellest 13% läheb ravikindlustuseks. 

Ravikindlustatud inimesed Eestis on:

 • need, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või inimene ise
 • alla 19-aastased lapsed
 • õpilased
 • üliõpilased
 • ajateenijad
 • rasedad
 • töötud
 • lapsehoolduspuhkusel olijad
 • ülalpeetavad abikaasad
 • pensionärid
 • puudega inimeste hooldaja
 • osalise või puuduva töövõimega inimesed
 • doktoranditoetuse saajad 
 • loometoetuse saajad
 • usulise ühenduse registrisse kantud kloostri nunnad ja mungad
 • haigekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminud inimesed

Kindlustuskaitse tekib loetelus toodutel kolmel erineval alusel:

 • töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kindlustatud töötamise, täpsemalt sotsiaalmaksu maksmise alusel
 • riigi poolt kindlustatud isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik (näiteks töötud, ajateenijad)
 • seaduse alusel kindlustatuga võrdsustatud isikud, kelle eest sotsiaalmaksu ei maksta (näiteks lapsed, õpilased, pensionärid, rasedad jne)

Ravikindlustuse tekkimise, kehtimise ning lõppemise osas läbi töötamise ja sotsiaalmaksu maksmise on aluseks töötamise registri ning TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) andmed.

töötamise liikravikindlustus tekibravikindlustus kehtibravikindlustus lõpeb
töölepingu alusel töötamine-> kehtiva ravikindlustusega inimese puhul andmete jõudmisel haigekassasse;
-> ravikindlustuseta inimesel 14 päeva pärast töölepingu sõlmimist ja töötamise registreerimist töötamise registris
töötamise ajal2 kuud pärast töötamise lõppemist
võlaõigusliku lepingu alusel töötamine või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liigeTSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval, kui inimese eest on deklareeritud sotsiaalmaksu vähemalt miinimumkohustuse ulatusestöötamise ajal, kui iga kuu deklareeritakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimumkohustuse ulatuses1 kuu pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist

Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-s või mitme tööandaja TSD-des kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2024. aastal on kuumäär 725 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 239,25 eurot kuus).

Kui sa ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on sul võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid. Selleks peab olema täidetud kaks tingimust:

 1. lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal oled olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud kas tööandja või riigi poolt;
 2. lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal on makstud sotsiaalmaksu vähemalt kaheteistkümnekordselt sotsiaalmaksu minimaalselt kuumääralt arvutatuna. See tähendab, et kui soovid 2024. aastal sõlmida vabatahtliku kindlustuslepingu, peab 2023. aastal olema sinu eest sotsiaalmaksu laekunud vähemalt 12 x 215,82 eurot ehk kokku 2589,84 eurot.

Ravikindlustuse olemasolu saab kontrollida riigiportaali eesti.ee lehelt.

Kui leidsid artiklist kasulikku infot, jaga artikli linki kindlasti ka sõpradega!

Artiklit uuendatud 26.04.2024