fbpx

7 kuldreeglit ettevõtjale

7 kuldreeglit ettevõtjale

Ettevõtte loomine pole tänapäeva Eestis keeruline, selle saab teha mugavalt kodust lahkumata. Ettevõtja peab ettevõtlusega tegeldes järgima palju erinevaid seadusest tulenevaid reegleid. Peamised reeglid ettevõtjale on järgmised:

REEGEL nr 1: Hoia isiklik ja ettevõtte raha rangelt lahus!

Ettevõte on omaette üksus, mis peab kajastama vaid sellega seotud tulusid ja kulusid. Eksides reegel number 1 vastu ei saa ettevõtja esiteks õiget ülevaadet, kas ja kui palju oma ettevõttest kasumit teenitakse ning teiseks tekitad endale sellega olulise maksuriski. Ettevõtlusega mitteseotud kulud kuuluvad tulumaksuga maksustamisele.

REEGEL nr 2: Hoia alles kõik ettevõtlusega seotud algdokumendid!

Algdokumentide säilitamise kohustus tuleneb seadusest. Ilma algdokumentideta on raamatupidamise korraldamine raskendatud. Maksuameti jaoks ei piisa vaid ettevõtja heast mälust, vastamaks küsimusele, et mida osteti näiteks kolm aastat tagasi ettevõttest ABC, kellele tehtud ülekannet näeb panga väljavõttelt.

Algdokumendi kohta saad täpsemalt lugeda artiklist Algdokument – mis ja milleks?

REEGEL nr 3: Õpi koostama korrektset müügiarvet!

Väljastades oma klientidele vigaseid müügiarveid, põhjustad neile maksuriski. Korrektse müügiarve koostamise kohta saad lugeda siit.

REEGEL nr 4: Vii ennast kurssi, milliseid deklaratsioone ja aruandeid pead riigile esitama!

Ettevõtjana tegutsedes võtad endale kohustuse anda riigile oma tegevusest aru. Peamised aruanded, mida riik sinult tahab on:

Äriregister – majandusaasta aastaaruanne

Maksuamet – deklaratsioonid (maksude deklareerimine palkadelt, kuludelt; käibemaksukohuslasena käibemaksuga seotud tehingutelt jne) + töötamise registreerimine

Statistikaamet – aruanded (kohe alguses seda kohustust pole)

Sõltuvalt ettevõtte tegutsemise valdkonnast või mahust võib neid aruandeid lisanduda veelgi (näiteks pakendiaruanne, jäätmearuanne).

REEGEL nr 5: Pea kinni makse tähtaegadest!

Saavutamaks oma tarnijate silmis usaldusväärsust, maksa arved õigeaegselt. Kindlasti aga järgi maksude tasumise kuupäevi, sest maksuamet asub kohe arvestama intressi maksukohustusega viivitamisel. Ja hiljem tuleb veel lisaks maksuintressidele maksta maksuametile tulumaksu.

REEGEL nr 6: Ära anna laenu ettevõtte omanikule või juhatuse liikmele!

Äriseadustiku §-d 159 ja 281 kehtestavad reegli, et osaühing ja aktsiaselts ei või anda laenu oma osanikule, kelle osa on suurem kui 5% osakapitalist, või oma aktsionärile, kellele kuulub rohkem kui 1% aktsiakapitalist. Samuti on ühingul keelatud laenu andmine oma juhatuse ja nõukogu liikmele või prokuristile.

REEGEL nr 7: Registreeri ettevõte käibemaksukohuslaseks, kui müügikäive kalendriaastas ületab 40000 euro piiri!

Ükski ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane automaatselt. Selleks tuleb esitada vastav avaldus Maksu- ja Tolliametile. Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult. Registreerimise kohustus tekib alates päevast, mil tehingute maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates.

Kui vajad abi nende reeglite järgimisel, võta julgelt ühendust meiega!