fbpx

28. juuli 2021

Ravikindlustus

Ravikindlustus on kindlustus ravikulude katmiseks.

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, see tähendab kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi. Ravikindlustust korraldab Eesti Haigekassa. Haigekassa katab kindlustatud isikute haiguste ennetamise ja ravi, ravimite ja meditsiiniseadmete ostmise kulud ette nähtud ulatuses, samuti maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha ja muid rahalisi hüvitisi (näiteks hambaravihüvitis).

Ilma ravikindlustuseta aga tuleb kõigi meditsiiniteenuste eest tasuda ise, näiteks ka perearsti visiidi eest. Ravikindlustuseta isikutele finantseerib riik ainult vältimatu abi.

Loe edasi

MIS ON KÄIBEMAKS?

Käibemaks on kaudne maks, mida eraisikuna ehk lõpptarbijana tasume peaaegu iga sooritatud ostuga ilma, et seda endale teadustame.

Käibemaks on Eestis riiklik maks ja seda maksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Käibemaksumääraks on Eestis 20%, erandjuhtudel 9% või 0%.

Käibemaks on tarbimismaks, mida rakendatakse peaaegu kõikide kaupade ja teenuste suhtes, mida ostetakse ja müüakse tarbimiseks.

Käibemaks on teisiti väljendades lisandunud väärtuse maks (inglise keeles value added tax, lühendina VAT), millega koormatakse iga tarbitava kauba või teenuse müügietappi, vähendades eelmisel etapil makstud maksu võrra ehk siis käibemaks kogutakse osade kaupa kogu äritegevuse tsükli kaupa.

Loe edasi